Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Ζουμπατ

Ζουμπατ

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Τρίλοφος

Επεξήγηση

Το διπλανό, στην επανομή χωριο.