Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: θιάμαξα

θιάμαξα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ξαφνιάστηκα,εντυπωσιαστηκα