Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γαβούστημα

γαβούστημα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

συνάντηση

Επεξήγηση

συνάντηση πολλών ανθρώπων