Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντουμάν σού τσουφάλ

ντουμάν σού τσουφάλ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

σκοτοδίνη