Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιόσα

γιόσα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ύστερο

Επεξήγηση

από τα τούρκικα. Είναι στον πληθυντικό, τα γιόσα.