Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: μπαλτατζίκ(ι), (το)

μπαλτατζίκ(ι), (το)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

κομάτι ξύλου που έμπαινε στην πάνω πέτρα των χειρόμυλων σε ειδική εσοχή από την εσωτερικήπλευρά. έμπαινε σαν διάμετρο στην τρύπα που έριχναν τα δημητριακά. Αυτό το το διαπερνούσε μια σιδερόβεργα που ήταν στερεωμένη στην κάτω πέτρα. Έτσι κρατιούνταν σταθερή η πάνω πέτρα καθώς γύριζε και επέτρεπε τα δημητριακά να πέφτουν σιγά σιγά ανάμεσα στις πέτρες