Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: εϊβά

εϊβά

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

αμάν πια!

Επεξήγηση

επιφώνημα αγανάκτησης