Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: ασκαμνιά, (η)

ασκαμνιά, (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

η μουριά

Επεξήγηση

συνώνυμα γαζουλιά