Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: αστριχιά, (η)

αστριχιά, (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

το τμήμα της κεραμοσκεπής που εξέχει από τον τοίχο του σπιτιού περιμετρικά