Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: γιουβαρλάκ(ι), (το0

γιουβαρλάκ(ι), (το0

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

μεγάλη κυλινδρική πέτρα η οποία με ξύλινο σύστημα ζευόταν στο ζυγό των βοδιών κι αυτή κυλώντας άνοιγε τους λωβούς των οσπρίων.