Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: μπουνέλα, (η)

μπουνέλα, (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

το πηρούνι

Επεξήγηση

από το λατινικό πουνιάλο ή πουνιάλε που σήμαινε το εγχειρίδιο (μαχαιράκι) που είχε χρήση όμοια με του πηρουνιού