Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: χλιάρα, (η)

χλιάρα, (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

η κουτάλα