Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: καφήν(ι), (το)

καφήν(ι), (το)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

το καφεπότηρο