Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: ντρουβέλ(ι), (το)

ντρουβέλ(ι), (το)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

το τρίμμα κάποιου υλικού. Πηγαίνει πχ στο τρίμμα του χοντρού αλατιού, το τρίμμα της γαλαζόπετρας