Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: σιουτζιούμ(ι), (το)

σιουτζιούμ(ι), (το)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

σκοινάκι

Επεξήγηση

Όχι πολύ μακρύ σκοινί ούτε πολύ χοντρό. Όσο περίπου να δέσουμε ένα δέμα