Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: κοντάπι (το), προφέρεται κουντάπ(ι)

κοντάπι (το), προφέρεται κουντάπ(ι)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

σπάγγος