Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: κρεμασταριά (η), προφέρεται κριμασταρ(ι)ά

κρεμασταριά (η), προφέρεται κριμασταρ(ι)ά

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

ειδική ποικιλία πεπονιού, πολύ ανθεκτικό που το κρεμούσαν στις δίπλες (ξύλινα δοκάρια του σπιτιού) και διατηρούνταν ως τα χριστούγεννα και πλέον