Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: πατshιά, (η)

πατshιά, (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

το κεφάλι αλλά υποτιμητικά.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

μάσι τ` (μ)πατshιά σ` που κει!

μάζεψε την κεφάλα σου από εκεί!