Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: κιshμές, (ο)

κιshμές, (ο)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

η ποτίστρα των ζώων με σειρά από πέτρινες γούρνες