Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: γιασ`μάκ(ι), (το)

γιασ`μάκ(ι), (το)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

το πανί που ήταν γύρω γύρω από το τζάκι, σκαλωμένο από την μπουλίτσα (βλ. αντίστοιχη λέξη)