Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: σντράβλιστρος, (ο)

σντράβλιστρος, (ο)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

ο συνδαύλιστρος

Επεξήγηση

το μακρύ ξύλο που χρησιμοποιούνταν στο ανακάτεμα της φωτιάς του φούρνου. Από το συν+δαυλός