Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: μέλιος, (ο)

μέλιος, (ο)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

το δέντρο μελία