Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: γκουζτζίικος, -ια, -ο

γκουζτζίικος, -ια, -ο

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

κολοβός, -ή, -ό

Επεξήγηση

ως επίθετο για να περιγράψει τη ιδιότητα ενός προσώπου ή ζώου