Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: σάρα (η)

σάρα (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

ο αφθώδης πυρετός των προβάτων