Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: μπουhλαντώ

μπουhλαντώ

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

αμολάω κάτι, χαλαρώνω κάτι