Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα - Λέξη: νινέ (η)

νινέ (η)

Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Θράκη

Μετάφραση

χαϊδευτικά η μάνα