Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα - Λέξη: κατράν κιφαλ (ο)

κατράν κιφαλ (ο)

Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Θράκη

Μετάφραση

ο χοντροκέφαλος

Επεξήγηση

ο τόνος στο λ