Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: πλούχος (ο), προφέρεται πλούχους

πλούχος (ο), προφέρεται πλούχους

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

άροτρο

Επεξήγηση

ίσως από το πλέω+χους= αυτός που πλέει στο χώμα