Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: γάβανος (ο), προφέρεται γάβανους

γάβανος (ο), προφέρεται γάβανους

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

μικρό, σκαλιστό ξύλινο δοχείο φαγητού με καπάκι με χρήση παρόμοια με το σημερινό τάπερ