Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: χειρόμυλος (ο), προφέρεται χειρόμπλους

χειρόμυλος (ο), προφέρεται χειρόμπλους

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

χειρόμυλος

Επεξήγηση

είναι ο χειρόμυλος με μία στρογγυλή πέτρα μέσα σε μία άλλη που είναι σαν λεκάνη