Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: τσκάλα (η)

τσκάλα (η)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

τσουκάλα