Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: καραβέλλης (ο),

καραβέλλης (ο),

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

ο μεγάλος κάραβος