Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: κάραβος, (ο)

κάραβος, (ο)

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Επεξήγηση

είναι το ρέμα, ο χείμαρρος που συνήθως χρησιμεύει και ως σκουπιδότοπος