Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: νταγιαντώ, νταγιάντίζω, προφέρεται νταγιαντίζου

νταγιαντώ, νταγιάντίζω, προφέρεται νταγιαντίζου

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

υπομένω