Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: Τshκούρα

Τshκούρα

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

τσεκούρι, πέλεκυς

Επεξήγηση

τσεκούρα