Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: αγωνιούμαι, προφέρεται αγουνιούμι

αγωνιούμαι, προφέρεται αγουνιούμι

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

βιάζομαι