Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: νταϊαμάς

νταϊαμάς

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

στάνη

Επεξήγηση

είναι η στάνη που βρίσκεται εκτός οικισμού και πολλές φορές πολύ μακριά, μέσα στο δάσος