Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: αλατζιάδικος, προφέρεται αλατζιάθκος

αλατζιάδικος, προφέρεται αλατζιάθκος

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

ο πολυχρωμος (επίθετο)

Επεξήγηση

αλατζιάθκου πανί = πολύχωμο πανί