Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: αλατζιάς

αλατζιάς

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

ο πολύχρωμος (ουσιαστικό)