Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα - Λέξη: Αρτσιώνομαι, προφέρεται αρτσιώνουμι

Αρτσιώνομαι, προφέρεται αρτσιώνουμι

Διάλεκτος: Πετρωτιώτικα ή Καραμπαϊώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Πετρωτά Ν. Εβρου

Μετάφραση

ανατριχιάζω, μου σηκώνεται η τρίχα

Επεξήγηση

νευριάζω και μου σηκώνεται η τρίχα από τα νεύρα, γίνομαι επιθετικός