Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Γκιρντίζουμι

Γκιρντίζουμι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Τεντώνομαι, ξεντώνομαι