Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Γκάτζιους

Γκάτζιους

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Γάϊδαρος

Επεξήγηση

Εξ ού και η λέξη Γκατζολία για τη Θράκη !!!