Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Ουργκαλιόμι

Ουργκαλιόμι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Ρεύομαι

Επεξήγηση

Ρεύομαι