Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπιζέρτσα

μπιζέρτσα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βαρέθηκα

Επεξήγηση

βαρέθηκα