Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Δα

Δα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Θα