Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Ξιέρου

Ξιέρου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Πέφτω

Επεξήγηση

Π.χ. μη ρε, θα ξιέρς!