Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: σουτουρουτουθού

σουτουρουτουθού

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

ΣΤΡ (ΤΘ) = στρατιώτης τεθωρακισμένων