Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: κηδεία

κηδεία

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

ο νέος φαντάρος