Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: γράσσο

γράσσο

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ο νέος φαντάρος