Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα - Λέξη: Τάχα

Τάχα

Διάλεκτος: Παλατιτσιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Παλατίτσια Ημαθίας

Μετάφραση

Και καλά...

Επεξήγηση

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε υπενικτηκά σε κάποιον ή γενικότερα να υπενιχτουμε κάποια κατάσταση. π.χ. Τάχα θα έρθει..! = σιγά μην έρθει ή και καλά είπε ότι θα έρθει..